Car Models Volvo

Most Popular Volvo Catalog Models:

Catalog CodeModelBodyFuel TypeVolumeTransmission
UG2006 Volvo V70 2.4 D Kinetic AutomaticWagonDiesel2401 см3Automatic
UT2000 Volvo V70 2.5 DWagonDiesel2459 см3Manual
UD2008 Volvo V70 2.4i KineticWagonGasoline2433 см3Manual
UF2007 Volvo V70 2.4i Kinetic AutomaticWagonGasoline2435 см3Automatic
U32008 Volvo V70 2.5 T 4WD Kinetic AutomaticWagonGasoline2521 см3Automatic
U52005 Volvo V70 2.5 T AWDWagonGasoline2519 см3Manual
UH2007 Volvo V70 2.4 KineticWagonGasoline2435 см3Manual
UW2007 Volvo V70 2.5 RWagonDiesel2521 см3Manual
US2005 Volvo V70 2.4 T XC AutomaticWagonn\a2433 см3Automatic
UV2003 Volvo V70 2.5WagonGasoline2520 см3Manual
UL2007 Volvo V70 2.4 Kinetic AutomaticWagonGasoline2435 см3Automatic
U62008 Volvo V70 2.5 T 4WD KineticWagonGasoline2521 см3Manual
UM2008 Volvo V70 2.4 TWagonGasoline2435 см3Manual
UK2007 Volvo V70 2.4i KineticWagonGasoline2435 см3Manual
UC2006 Volvo V70 2.4i KineticWagonGasoline2435 см3Manual
UR2008 Volvo V70 2.4 T XC AutomaticWagonGasoline2435 см3Manual
U42005 Volvo V70 2.5 T AutomaticWagonGasoline2401 см3Automatic
U72006 Volvo V70 2.5 T AutomaticWagonGasoline2521 см3Automatic
U12008 Volvo V70 2.5 TWagonGasoline2521 см3Manual
UA2006 Volvo V70 2.4 D KineticWagonDiesel2401 см3Manual
UQ2007 Volvo V70 2.4 Momentum AutomaticWagonGasoline2401 см3Automatic
UU1996 Volvo V70 2.5 LPTWagonn\a2383 см3Manual
UZ2006 Volvo V70 2.5 TWagonGasoline2521 см3Manual
UB2007 Volvo V70 2.4D Kinetic AutomaticWagonDiesel2401 см3Automatic
U92008 Volvo V70 2.5 T KineticWagonGasoline2521 см3Manual
U02005 Volvo V70 2.5 TWagonGasoline2401 см3Manual
UY2004 Volvo V70 2.5 TWagonn\a2401 см3n\a
UI2006 Volvo V70 2.4i Kinetic AutomaticWagonGasoline2435 см3Automatic
UE2008 Volvo V70 2.4i Kinetic AutomaticWagonGasoline2433 см3Automatic
UJ2007 Volvo V70 2.4 MomentumWagonGasoline2401 см3Manual
UN2008 Volvo V70 2.4 T5 Momentum AutomaticWagonGasoline2401 см3Automatic
UO2008 Volvo V70 2.4 T5 MomentumWagonGasoline2401 см3Manual
UX2007 Volvo V70 2.5TWagonDiesel2521 см3Automatic
U22008 Volvo V70 2.5 T AutomaticWagonGasoline2521 см3Automatic
UP2008 Volvo V70 2.4 T XCWagonGasoline2401 см3Manual
U82005 Volvo V70 2.5 T AWD AutomaticWagonGasoline2519 см3Automatic
BJ1973 Volvo 145 n\aGasoline1778 см3n\a
BW1980 Volvo 164 TESedanGasoline2664 см3n\a
BG1966 Volvo 144 Sn\an\a1986 см3Manual
BI1970 Volvo 145 n\aGasoline1778 см3n\a
B61990 Volvo 240 n\aGasoline1984 см3Manual
B81984 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
BK1971 Volvo 145 n\aGasoline1778 см3n\a
BZ1964 Volvo 220 n\aGasoline1776 см3n\a
BV1979 Volvo 164 TESedanGasoline2664 см3n\a
BY1972 Volvo 1800 ESn\aGasoline1984 см3n\a
BO1970 Volvo 164 SedanGasoline2978 см3n\a
B91975 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3n\a
BP1969 Volvo 164 SedanGasoline2976 см3n\a
BN1974 Volvo 164 SedanGasoline2978 см3n\a
BF1968 Volvo 145 n\aGasoline1778 см3n\a
BU1969 Volvo 1800 En\an\a1986 см3Manual
B71976 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3n\a
Z71991 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
B41961 Volvo 220 n\aGasoline1778 см3n\a
BD1974 Volvo 140 2n\aGasoline1986 см3n\a
BT1978 Volvo 164 TESedanGasoline2998 см3n\a
BX1973 Volvo 1800 ESn\aGasoline1986 см3n\a
B21965 Volvo 220 n\aGasoline1778 см3n\a
BE1966 Volvo 144 GLn\an\a1986 см3n\a
Z91983 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
B31981 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
B11972 Volvo 1800 ES 2.0n\aGasoline1986 см3n\a
BL1971 Volvo 164 SedanGasoline2978 см3n\a
BH1972 Volvo 145 n\aGasoline1778 см3n\a
BM1968 Volvo 145 2n\aGasoline1986 см3n\a
BQ1973 Volvo 164 SedanGasoline2976 см3n\a
BR1972 Volvo 164 3SedanGasoline2978 см3n\a
B01962 Volvo 220 n\aGasoline1778 см3n\a
B51988 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
BS1977 Volvo 164 TESedanGasoline2664 см3n\a
Z81982 Volvo 240 n\aGasoline1986 см3Manual
BC1969 Volvo 120 2n\aGasoline1986 см3n\a
BA1972 Volvo 140 n\aGasoline1986 см3n\a
BB1974 Volvo 140 2.1n\aGasoline2127 см3n\a